1 De omnibus dubitandum est. | O všem lze pochybovat.
René Descartes


2 Frisch - Frohnen - Frei - Froehlich


3 Jen toto zdání uchopit / a neříkat mu jménem / a s touto paní děti mít / ve světě nikdy zřeném.
František Halas, Mladé ženy


4 Toužil jsem na své cestě osamělé / po duši něžné, upřímné a vřelé.
Fr. Gellner, Verše


5 Jsem smutný mládenec, rouhavý cynik / v rozpuku mládí zhořkl mi svět, / v ovzduší krčem a zápachu klinik / vypučel písně mé jedový květ.
Fr. Gellner, Verše


6 Zázračné klíny dcer tvých úrodné 'sou / a lůno jejich nezná únavy. / Tví syni v srdcích lásku k vlasti nesou / a lásku ke krásnému pohlaví.
Fr. Gellner, Verše


7 Zákony, morálka, náboženství jsou pro proletáře jen buržoazní předsudky, za nimiž se opět skrývají jen buržoazní zájmy.
Karl Marx, Friedrich Engels - Manifest komunistické strany (1848)


8 Měšťák slyší, že výrobní nástroje mají být dány do společného užívání a nemůže si představit nic jiného, že stejný úděl postihne také ženy.
Karl Marx, Friedrich Engels - Manifest komunistické strany (1848)


9 Jediná práce stovek krásných mladých lidí je ráno vstát, škola se už postará o zbytek jejich dne a daňoví poplatníci to platí.
Jack Kerouac, Maggie Cassidy


10 ...znáte to, jak byl zavřenej přes noc ve skříni voňavek, a když konečně mohl ven, moc prosil o kousek hovna...
Vladimír Páral, Soukromá vichřice


11 Si socius mingit, mingas aut mingere fingas. | Jestliže přítel močí, moč nebo předstírej že močíš.


12 Pravda možná jednou zvítězí, ale nám už to vadit nebude.


13 Jednou ku***, navždy ku***.  
staročeská právní zásada


14 Je podlé něco říkat a něco jiného si myslet, ale oč podlejší je něco si myslet a něco jiného napsat...
Lucius Annaeus Seneca


15 K vyřešení německé otázky nemůže vést jiná cesta než násilí.
Adolf Hitler


16 Proboha, on nám dal všechno.
Karl Hermann Frank


17 Lidé, kteří se nechávají stále litovat, se dříve či později skutečně dostanou do politováníhodné situace.
Péter Gálik


18 Everything good in life is either illegal, immoral or fattening. | Je-li něco v životě příjemné, je to buď nezákonné, nemravné, nebo to jde na tloušťku.
Coufal, Klůfa: Matematika I pro VŠE


19 To asi není dobrý národohospodář, kdo není nic jiného.
John Stuart Mill


20 Unum testis, nullum testis. | Jeden svědek, žádný svědek. (Také ovšem 'Jedno varle, žádné varle.')


21 Simply is the best. | Čím jednodušší, tím lepší.


22 Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit.
C. N. Parkinson


23 V dlouhém období jsme všichni mrtví.
John Maynard Keynes


24 Čím déle člověk váhá před dveřmi, tím cizejší je.
Franz Kafka: Návrat domů


25 ...a i když zůstane pes zdravý, jednou později přece jen zestárne, člověk se nebude moci rozhodnout věrné zvíře zavčas odstranit...
Franz Kafka: Blumfeld, starý mládenec


26 Blumfeld chce mít nějaké zvíře, o něž by se nemusel příliš starat, jemuž by tu a tam neuškodil kopanec, jež by v nejhorším mohlo i přespat na ulici...
Franz Kafka: Blumfeld, starý mládenec


27 rectum | právo, spravedlnost (také ovšem konečník)


28 Vůbec nejpočetnější skupinou deviantů jsou homosexuálové.
Jan Cimický: Případy doktora Dvořáka


29 Homosexuální ženy mívají nábytek upravený mužským způsobem, bývá tam těžký tmavý nábytek, jednoduchá vojenská postel.
Jan Cimický: Případy doktora Dvořáka


30 U homosexuálních mužů bývá byt zařízen jako ženský budoár, s jemnými malými židličkami a stolečky.
Jan Cimický: Případy doktora Dvořáka


31 V odpověď na všechny klatby pusté / ze šachet se valí dýmy husté. / Hřmí to z hutí, duní to i z dolů, / přišel čas, zúčtujem spolu.
Antonín Zápotocký: Rudá záře nad Kladnem


32 Neříkají tak ani tak, ale čekají, že na jejich slova dojde.
(o 'obojživelnících zasviňujících levici oportunistickým bahnem') Antonín Zápotocký: Rudá záře nad Kladnem


33 'Velká podobizna Karla Marxe' - mrtví se nemohou bránit zneužívání. Komunista Karel Marx nemůže zabránit, aby nebyl zneužíván za ochranný štít lži socialistických švindléřů.
Antonín Zápotocký: Rudá záře nad Kladnem


34 Soudce si na mne také zalezl. Zapletl mi do obžaloby nějakou 'skutkovou podstatu'. Slyšeli jste to někdy, pánové? Potřebuju já dělat takový neplechy?
Antonín Zápotocký: Rudá záře nad Kladnem


35 Vzdor bouři a zlobě buď pevný sám v sobě.
Goethe


36 Kde je vůle, tam je cesta.


37 Kdo je pilný jako včelka, celý den pracuje jako kůň, má pořád energie jako býk, večer je potom utahaný jako pes, tak to je nejspíš vůl.


38 Zejtra, co zejtra / kdožpak ví / zejtra si lehnem do rakví.
František Gellner


39 Mé melodie chtějí míti / smutek všeho toho / co rostlo, vykvetlo a zrálo / marně pro nikoho.
Karel Hlaváček


40 Když už jsme se tak šťastně sešli, něco si spolu začnem, chceš-li...
Kytice, divadlo Semafor


41 Přiznání je polehčující okolnost, často ovšem také jediný důkaz viny.


42 Porota je skupina lidí vybraných, aby rozhodli, kdo si najal lepšího právníka.


43 Jaký je rozdíl mezi právníkem a k**vou? K**va z vás přestane tahat prachy když umřete.


44 Každá žena je pro zlost, ale jsou s ní dvě šťastné chvíle: jedna v posteli, druhá, když umírá.
Palladas Alexandrijský, 5. stol. n. l.


45 Jestliže si udržuješ klid, když všichni ostatní ztrácejí hlavu, je to tím, že jsi nepochopil podstatu problému.


46 Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout; nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal.


47 Dokud člověk může, má se smát, nikdy neví, kdy ho smích přejde.


48 Vše, co se stalo tolikrát, že vás to dokonale otráví, se přihodí nejméně ještě jednou.


49 Ochotní vedení nevědomými dělají nemožné pro nevděčné.


50 Když to nejde po dobrém, dělej to násilím. Jestliže se to ulomí, šlo o vadnou součástku.


51 Člověk občas narazí na pravdu. Většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál.


52 Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. My máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu.


53 Ani tím, že se budete bránit každé změně, nezábráníte změně k nejhoršímu.


54 Problémy přicházejí v řadě za sebou a při zvláště příznivých okolnostech i ve dvojstupech.


55 Člověk se narodí nahý, mokrý a hladový. Pak se věci začnou zhoršovat.


56 Když už cestovat Titanikem, proč ne první třídou?


57 Kde je málo lékařů, umírají lidé sešlostí věkem.
španělské přísloví


58 řehtající koně... čekající třmeny...
Mňága a Žďorp: Barikády


59 Nevadí, že něco dělám pomalu, protože to možná dělám špatně.


60 Právní stát je takový stát, kde se dobře daří právníkům.


61 Rozdělovat restauraci na kuřáckou a nekuřáckou část je jako rozdělit bazén na strany "smí se močit" a "nesmí se močit".


62 Nemoc dne:
koprolálie - opakované vykřikování obscénních a sprostých slov


63 Darovat znamená něčeho vzdát se / potěšit příjemce a tím i dárce / nicméně všechno je otázka vkusu... / Tak zavři oči a otevři pusu
J. H. Krchovský


64 Ach máme jednu z nejkrásnějších hymen, vzal při ní za své nejeden již hymen...
J. H. Krchovský


65 Právo není jen „souborem platných právních norem“. Skutečné právo je jiný svět: je to intelektuální výzva, kontext, zábava, umění, poslání, život...
blog Jiné právo


66 Dělník je smrtelný / práce je živá / Antonín umírá / žárovka zpívá.
Jiří Wolker: Balada o očích topičových (Těžká hodina)


67 Kdo jí tvaroh, vidí za roh.


68 Unitas Multiplex | jednota v mnohosti
Dexempo Šunkoplex | Dívka na koštěti


69 ...ochrany...před následky některých nebezpečných látek, jako je kysličník uhličitý a emise dioxidu uhlíku
Luboš Tichý: Evropské právo, 3.vydání, marg. 1272


70 Česká otázka je evropská otázka.
Neville Chamberlain


71 Q: Do you know if your daughter has ever been involved in the voodoo? A: We both do. Q: Voodoo? A: We do. Q: You do? A: Yes, voodoo.
Charles M. Sevilla: Disorder in the Court


72 Q: What gear were you in at the moment of the impact? A: Gucci sweats and Reeboks.
Charles M. Sevilla: Disorder in the Court


73 Q: Is your appearance here this morning pursuant to a deposition notice which I sent to your attorney? A: No, this is how I dress when I go to work.
Charles M. Sevilla: Disorder in the Court


74 Q: All your responses must be oral, OK? What school did you go to? A: Oral.
Charles M. Sevilla: Disorder in the Court


75 Q: Doctor, before you performed the autopsy, did you check for a pulse? A: No. Q: Did you check for blood pressure? A: No. Q: Did you check for breathing? A: No. Q: So, then it is possible that the patient was alive when you began the autopsy? A: No. Q: How can you be so sure, Doctor? A: Because his brain was sitting on my desk in a jar. Q: But could the patient have still been alive nevertheless? A: It is possible that he could have been alive and practicing law somewhere.
Charles M. Sevilla: Disorder in the Court


76 LAWYER: Did you ever sleep with him in New York? WITNESS: I refuse to answer that question. LAWYER: Did you ever sleep with him in Chicago? WITNESS: I refuse to answer that question. LAWYER: Did you ever sleep with him in Miami? WITNESS: No.
Charles M. Sevilla: Disorder in the Court


77 Doktor tomu nerozumí, je to doktor práv.


78 Neuspokojený člověk je lepší než uspokojené prase.
John Stuart Mill


79 "Vlastní názor” subjektivisty nespočívá v ničem jiném než v tom, že “jednou provždy prohlásí za svatou pravdu výběr otřepaností, předsudků, zlomků myšlenek nebo prostě jen prázdných slov, které v jeho hlavě nahromadila náhoda, a všude jej potom vnucuje s odvahou, vysvětlitelnou jen omezeností”.
José Ortega y Gasset


80 Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území republiky na palubě lodi nebo letadla, které jsou registrovány v České republice, nebo v Antarktidě.
§ 17 odst. 3 zákona č. 141/1961, trestní zákon [cit. 2008-02-14]


81 Tam kde se pálí knihy, upalují se také na konci lidé.
Heinrich Heine
(nápis vytesán na dlažbě Berlínského Opernplatz, kde nacisté pálili 10. května 1933 knihy)


82 Soud vede proces ústně a se stranami mluví používaje přitom mluvidla.
zásada ústnosti


83 Už som prošel Trenčín, Beckov / neviděl som takých ceckov / aké moja milá mala / izbu s nima zamétala.
Josef Nesvadba: Peklo Beneš


84 (on trial)
Q: When he went, had you gone and had she, if she wanted to and were able, for the time being excluding all the restraints on her not to go, gone also, would he have brought you, meaning you and she, with him to the station?
A: Objection. That question should be taken out and shot.


85 chtěl bych tě darling
a ona řekla / co bude dál
hráli jsme squash / a taky curling
Vypsaná fixa - Darling


86 Realita je iluze způsobená nedostatkem alkoholu.


87 Jednou na cestách zpívala si sama v lese arii z "Dalibora". Byl tam šéf opery Národního divadla, hledal hříbky v lese v blízkosti té, která tak krásně zpívala. A dodnes hledá toho basistu, aby ho angažoval pro Národní divadlo...
Jaroslav Hašek: Česká panna Orleánská, slečna Süssová


88 second best is for the rest
Sin With Sebastian - Golden Boy


89 řvete po mně / řvu si taky
Mňága a Žďorp - Obraz pro výstavu koček


90 pročítám si denní zprávy kdo nepřežil usmívání
Mňága a Žďorp - Obraz pro výstavu koček


91 víme co chceme / já a ty / přeskakujeme mrtvoly
Vypsaná fixa - Drogový večírek


92 Tak jako nemá být loď zakotvena jen jednou kotvou, tak nemá být život zakotven na jediné naději.
Sokrates


93 To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.
P.F. Drucker


94 vracím se pomalu nahoru / a cestou potkávám ty co už padají dolů
Mňága a Žďorp - Hodinový hotel


95 Dovolte, abych vám představil svoje spolupracovníky: Kojot Kid, Pancho Kid. – Nestojím o vaše kydy.
Limonádový Joe (1964)


96 Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás!
Jáchyme, hoď ho do stroje (1974)


97 KISS | Keep It Short And Simple


98 Daleká cesta má! Marné volání! | Motto Máje


99 ‘Děkuji vám,‘ řekl. Za co, to už nebylo důležité. Říkejte ta správná slova tím správným tónem hlasu a vždycky, vždycky vyzařujte sebedůvěru jako supernova.
Terry Pratchett: Zaslaná pošta


100 The first thing we do, let's kill all the lawyers.
William Shakespeare: Henry VI, Part 2


101 Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl.
Winston Churchill


102 A pak tam byl ten vzdělanec z Texasu, který jakoby vystoupil z nějakého barevného velkofilmu. Cloumalo jím vlastenecké přesvědčení, že lidé majetní - tj. slušní - by měli mít ve volbách víc hlasů než flákači, kurvy, kriminálníci, zvrhlíci, ateisté a vůbec lidé neslušní, rozuměj nemajetní.
Joseph Heller: Hlava XXII


103 'Je Orr blázen?''Jistě', přisvědčil doktor Daneeka. 'A můžete ho vyřadit z letové služby?' 'To můžu, samozřejmě. Ale musel by mě o to nejdřív požádat. To je součást předpisu.' 'A proč vás tedy o to nepožádá?' 'Protože je to blázen.'
Joseph Heller: Hlava XXII


104 'Kdo povýšil Majora Majora na majora?' Ve skutečnosti Majora Majora povýšil samočinný počítač IBM, který měl stejně pronikavý smysl pro humor jako jeho otec.
Joseph Heller: Hlava XXII


105 Too bad that you couldn't see.. see the man that boy could be. There is more than meets the eye, I see the soul that is inside.
Avril Lavigne: Sk8ter Boi


106 Víru nezískávala pravda, ale absolutnost slova - řeči, která se stala všemocnou a lidé se učili, jak přemlouváním dojít splnění svých přání.
Vlasta Střížová: Manažerská komunikace (odstavec o sofistech)


107 Policista je povinen osobě zraněné použitím donucovacích prostředků poskytnout první pomoc.
§ 40 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR


108 Osobě, která fyzicky napadá jinou osobu, může být omezena možnost volného pohybu připoutáním k vhodnému předmětu.
§ 16 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR


109 Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.
Matouš 5, 20-48


110 Poeta nascitur, orator fit. | Básníkem se člověk rodí, řečníkem stává.
Vlasta Střížová: Manažerská komunikace


111 Kdybych měl syna, poslal bych ho buď na práva, nebo k teroristům. A přiznejme si to, možná teroristé nadělají míň škody.
Hugh Laurie: Obchodník se smrtí (The Gun Seller)


112 Jděte mi s vašimi Máji a s takovými násilnostmi, copak je pravděpodobno, aby loupežník mluvil ve verších?
Vladislav Vančura: Hrdelní pře anebo Přísloví


113 Čas propůjčuje důstojnost i zrůdám.
Vladislav Vančura: Rozmarné léto


114 Zakousne-li se ohař do lýtka, je veta po punčochách.
Vladislav Vančura: Markéta Lazarová


115 Kdo v svém rodu kurvy nemá, ten to písmo smaž!
Vladislav Vančura: Hrdelní pře anebo Přísloví


116 …ale já vím co je to zlo! Však jsem byl také učitelem na gymnáziu a měl jsem co činiti s pětkáři, žactvem zpustlých mravů a se školníky, již šmahem provádějí techtle mechtle se školním topivem. Jejich dcery, ukrádajíce elektrický proud, žehlí si na útraty veřejné osvěty sukně, a majíce sháňku po špendlících, brakují rostlinopisné kabinety, kde tyto nástroje bývají zatknuty v rašelinových destičkách, aby sloužily k oddělování okvětí.
Vladislav Vančura: Hrdelní pře anebo Přísloví


117 The American public became convinced that its form of government, founded on the ideals of freedom and equality, was superior to any other.
description of the impact of the Manifest Destiny doctrine, USA, 1847


118 Ti, kdo si na systém hromadných žalob ještě nezvykli, se často ohlížejí přes rameno, jako by to, co dělají, mohlo být určitým způsobem nezákonné. Za čas jim však naroste taková hroší kůže, že si připadají jako teflon, nic se na ně nepřilepí.
John Grisham - Král advokátů


119 Tady je prokurátor, který se sem dostal proto, že tvrdil, že obhajoba není součástí obžaloby.
Skřivánci na niti (1969)


120 Jaký je rozdíl mezi svědkem, soudním znalcem a soudcem? Svědek událost viděl, ale nerozumí jí. Soudní znalec událost neviděl, ale rozumí jí. A soudce událost ani neviděl, ani jí nerozumí, ale rozhoduje o ní.


121 § 1
(1) T. G. Masaryk zasloužil se o stát.
(2) Výrok tento budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění.
§ 2
Zákon tento provede vláda.
zák. č. 22/1930 Sb.


122 § 1
Edvard Beneš se zasloužil o stát.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
zák. č. 292/2004 Sb.


123 Socialismus je společenský řád, který úspěšně řeší problémy, jež by při moudřejším uspořádání společnosti nikdy nevznikly.


124 Odpusťte mu, paní Kučerová, vy musíte myslet na děti.
Dáma na kolejích


125 Zjišťujeme, že život se nás dotýká trny, kdežto ti, jimž není nic svaté, trhají růže. Proto by bylo nejlepší oddati se zlu již v mládí a hleděti tak pokud možno brzy uvésti své počínání v harmonii s počínáním ostatních.
Markýz de Sade - Justina čili prokletí ctnosti


126 Létání je statisticky nejbezpečnější způsob dopravy. Totéž ovšem říkali i cestujícím v letadlech, která spadla.


127 Byla to vzorová scéna nejvýše vilného napětí v ovzduší svorné společnosti několika jedinců, kteří v altruistické součinnosti směřují k egoistickému úkoji.
Oscar Wilde - Lady Fuckingham


128 Nemůžete vyrábět vozy bez oceli - a nemůžete psát tragédie bez sociálních otřesů. Svět je teď stabilní. Lidé jsou šťastni. Dostanou, co chtějí, a chtějí jen to, co mohou dostat. (…) Jsou predestinováni tak, že se prakticky nemohou chovat jinak, než jak se chovat mají.
Aldous Huxley: Konec civilizace (Brave New World)


129 Tak zatraceně býti nah! Tak moudrý, pevný, svěží! Tak samozřejmě přijímat měnlivý život, jenž běží!"
Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a strání


130 Byla to jedna z těch jiskřivých skladeb, v kterých se čistá krása jakoby z rozmaru dává někdy dobrovolně do služeb elegance, ale tak, že je do těchto forem spíš svévolně hravých takřka jen zahalena, že se skrývá za spoustu oslnivých světel, přece však prozrazuje každým hnutím svou nejvlastnější ušlechtilost a marnotratně hýří nádherným patosem.
Eduard Mörike: Mozartova cesta do Prahy (Mozart auf der Reise nach Prag)


131 Když budu každý večer, místo abych operoval, holdovat ve svém bytě sborovému zpěvu, octnu se v hospodářské krizi. Když půjdu na záchod a vymočím se s prominutím ne do mísy, ale na podlahu, a po mně to začne dělat taky Zina a Darja Petrovna, dojde ke krizi na mém záchodě. Z toho ovšem vyplývá, že krize není konkrétně záležitostí toho záchodu, ale dochází k ní v lidských hlavách.
profesor Filipp Filippovič Preobraženskij in Michail Bulgakov: Psí srdce


132 Hrabat eště větší prachy by bylo jako házet lopatou těžce vydělaný peníze do velkých voken berňáku - krmit prasata třešněmi, jak říkala máma.
Alan Sillitoe: V sobotu večer v neděli ráno (Saturday Night and Sunday Morning)


133 Život plynul tak lehce, jako vniká černošské kopí do modrého oceánu, kdesi vzadu matné vzpomínky na podporu v nezaměstnanosti a školu, vpředu ještě matnější předtucha smrti a současný život zpestřovaný schůzkami s Brendou za pěkných večerů, kdy jsou ulice ještě teplé a hlučné a mraky se stěhují jako měsíc nad vrcholky střech.
Alan Sillitoe: V sobotu večer v neděli ráno (Saturday Night and Sunday Morning)


134 Nebudu dnes spát. Rozkáži týrat některého otroka a budu poslouchat jeho kvílení.
Vinicius in Henryk Sienkiewicz: Quo Vadis


135 Platón říká, že ctnost je hudba a život filosofa harmonie.
Petronius in Henryk Sienkiewicz: Quo Vadis


136 Buď zdráv, ale nezpívej, vraždi, ale nepiš verše, otravuj, ale netanči, zapaluj, ale nehrej na loutnu, to ti přeje a tuto poslední radu ti posílá Arbiter elegantiae.
Petronius v posledním dopise Neronovi in Henryk Sienkiewicz: Quo Vadis


137 Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost.
Lucius Annaeus Seneca


138 Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory.
Marcus Tullius Cicero


139 ... před Průhonicemi strhla se průtrž mračen... uviděl jsem černou postavu. Byl to průhonický kaplan, který v úzkostech vylezl na strom a úpěnlivě zpíval. ... "Je to vaše skladba?" tázal jsem se. "Milý pane," odpověděl zpěvák na stromě, "lépe byste udělal, kdybyste mně pomohl zpívat." "To se může stát," řekl jsem a dal se do "zpěvu": "Každý farář taky rád, s kuchařkou jí sa-sa-salát." "Vidíte," řekl jsem, "příroda se hněvá a já zpívám takové nemravnosti. Rozumíte tomu opisu jíst salát, velebný pane? Přirozené nyní bude, že pámbůh sešle na mě hrom v této chvíli. Poněvadž ale věda a církev si odporují, tu fyzické zákony z opozice proti církvi a bohu budou se držet přesně svého stanoviska a hrom udeří do stromu, na kterém vy sedíte, neboť jste nejvyšším bodem v tomto okolí."
Jaroslav Hašek - dopis Jarmile Mayerové, červenec 1908


140 Nuptias non concubitus, sed consensus facit. | Manželství nevzniká souloží, nýbrž souhlasem.


141 Předvedení na svou omluvu uvádějí, že teprve v hlavním městě obklopeni poklady národní kultury pochopili, že jejich dosavadní život byl vlastně velice mělký, což se rozhodli ve volném čase dohnat.
Světáci (1969) (po zápase venkovských zedníků s knihovníkem pražské knihovny)


142 Hormonálním vlivem nelze případný pokles libida vysvětlit. (...) V monogamním vztahu nelze bohužel stejně vysoké libido udržet déle než několik let.
Radim Uzel, Petr Kovář - Antikoncepční otazníky


143 V životě se může stát cokoliv, ale nesmí se to stát podruhé.
Radim Uzel, Petr Kovář - Antikoncepční otazníky


144 Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo se nebezpečí, že z tohoto prostoru - jako již jednou v minulosti - vyjde nové nesmírné ohrožení evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo organisovati rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Prokázal však tím svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu. Německá říše však nemůže v těchto pro její vlastní klid a bezpečnost stejně jako pro obecné blaho a obecný mír tak rozhodně důležitých oblastech trpěti žádné trvalé poruchy. Dříve nebo později musela by nésti nejtěžší důsledky jako mocnost dějinami a zeměpisnou polohou nejsilněji interesovaná a spolupostižená. Odpovídá tudíž příkazu sebezáchovy, jestliže Německá říše jest rozhodnuta zasáhnouti rozhodně zajištění základů rozumného středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. Neboť dokázala už ve své tisícileté dějinné minulosti, že díky jak velikosti tak i vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešiti tyto úkoly.
Výnos Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (RP06/39)


145 Ale v Moskvě se děti nemají nejlépe. Moskva je veliké město, čtyřikrát tak veliké jako Praha, v městech není dětem dobře. Kde je jaký park, tam si smějí hrát, ale to nestačí, protože v Moskvě každá maminka má moc dětí, a každý tatínek ještě víc.
Adolf Hoffmeister - Povrch pětiletky


146 Celá řada písniček by byla jinde dávno zabavena. Přísná, krutá a neúprosná ideová sovětská censura je nejliberálnější tam, kde kritika, ironie nebo vtip vychází ze socialistického stanoviska.
Adolf Hoffmeister - Povrch pětiletky


147 Je tak krásné být naživu a jet. Kam chcete, ale jet a dívat se. Bylo by tak krásné, ano, a bylo by to možné, neboť svět je tak velký, nikdy nejít dvakrát touž cestou. Ze Spálené Lazarskou, Vodičkovou na Václavské ráno, Václavským, Vodičkovou, Lazarskou do Spálené v poledne, ze Spálené Lazarskou, Vodičkovou na Václavské odpoledne, Václavským, Vodičkovou, Lazarskou do Spálené večer. Den co den, den co den, a přece by bylo možné nejít nikdy dvakrát touž cestou. Denně být jinde, denně jít jinudy, denně jinam.
Adolf Hoffmeister - Americké houpačky


148 Diktatura rozumu je skončena. První diktatura, která byla povalena válkou. Můžete ztratit peníze, rodinu, vlast, ale buďte statečný, mladý muži, a neztraťte humor. Važte si, milý příteli, zkušených bláznů. Jejich doba se blíží.
Adolf Hoffmeister - Turistou proti své vůli


149 Advokacie by bylo skvělé povolání nebýt klientů.


150 Směnka na viděnou není splatná, pokud dlužník zavře oči.


151 Scire leges non est verba eorum tenere sed vim ac potestatem. | Znát zákony neznamená pamatovat si slova, nýbrž jejich smysl a působení.


152 Ošemetné sešity se střídaly v rukou a složité úvahy se vtíraly na místo přímého řešení. A mysl ve chvíli bezradnosti je ráda, může-li se zachytit třebas hry s pojmy právnickými a historickými. Ale když se pak vědomí vzpamatuje, zhrozí se zmařené půlhodiny a nálada se zachmuří krutě.
Jaroslav Durych - Bloudění


153 Bůh stvořil svět během 6 dnů, a pro něho byly to skutečně jen dni, pro nás věky, geologické doby. Ve svém kázání k Nikodémovi řekl Kristus jasně závažná slova: "Čas boží je jiný než čas lidský." Proto já doufám, že celý Poslední soud nebude trvati déle nežli můj proces o zbavení svéprávnosti nebo převedení chaty v Solipiskách do vlastnictví paní Cimburkové jakožto zcizitelky.
Jan Lukeš - Můj život v hudbě


154 Sabinovo libreto připadalo mně až donedávna strašně naivní, téměř stupidní, ale není tomu tak, je v něm překvapivě věrná charakteristika české národní povahy s onou věčnou důvěřivostí a planou nadějí na dožití lepších časů, s onou vírou, že kdo má zdravé ruce, má všecko, s oním opěvováním nebeského daru pívečka, jež ohlupujíc mozek zahání trampoty a dodává chvastounské kuráže, s vypočítavou touhou po zbohatnutí, s připitomělou vychytralostí, zbabělostí, podlézavostí a lstivostí, jež nakonec se vyloží jako genialita, i s pochodem komediantů a s idiotstvím Vaška.
(o Prodané nevěstě) Jan Lukeš - Můj život v hudbě


155 Člověk, který se neustále nediví, nežasne a nehledá nové pohledy na svět, je už duchovně mrtvý.
(slova Alberta Einsteina in) Arnošt Lustig - Případ Marie Navarové


156 Co dělal Rudolf II. 10. října 1582?
(Nic, v souladu s bulou Inter gravissimas papeže Řehoř XII. z 24. února 1582 bylo v juliánském kalendáři vynecháno 10 dnů tak, že po čtvrtku 4. října 1582 následoval ihned pátek 15. října 1582.)


157 Počátek našeho letopočtu je předěl mezi 31. prosincem roku -1 a 1. lednem roku +1.
(Křesťanský letopočet se začal užívat na základě návrhu opata římského kláštera Dionýzia Exigua v 6. století našeho letopočtu. Letopočet byl na počátku nastaven na jedničku, jelikož římská čísla neznají nulu jako rovnoprávné celé číslo.)


158 Zakarpatská Ukrajina (podľa československej ústavy nazvaná Podkarpatská Rus), ktorá bola pojatá na základe smluvy zo dňa 10. septembra 1919, uzavretej v St.-Germain-en-Laye ako samosprávny celok do rámca Československej republiky, sjednoťuje sa v súhlase so želaním, prejaveným obyvateľstvom Zakarpatskej Ukrajiny a na základe priateľskej dohody medzi obidvoma Vysokými smluvnými stranami, so svojou odvekou otčinou - Ukrajinou a vteľuje sa do rámca Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky.
Smluva medzi Československou republikou a Svazom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine č. 186/1946 Sb.


159 Já dávám naději, kladu však otázku - pro co žít raději - pro zisk, či pro lásku?
film "Pražská 5" (1988)


160 Za každým Čechem stojí čert s měchem.
Všichni dobří rodáci (1968)


161 Život je pohádka pouhá, pro každého jinak dlouhá. Už nevzbudí Tě slunce ani krásný den, na tichém hřbitove sníš svůj věčný sen.


162 Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: zkoumejte vše a přesvědčujte se sami.
J. A. Komenský


163 Většinou stojí lidé před dějinnými událostmi jako děti, které poprvé vidí hodiny. Fascinovaně zírají na pohybující se vteřinovou ručičku, ale nevnímají pohyb ručičky minutové, a hodinové teprv ne. My, doktore Frankline, jsme jiní. I když nás nějaká událost postihne osobně, nezmate nás natolik, abychom ji posuzovali izolovaně a bez všech jejích souvislostí. Vytvoříme si od ní náležitý odstup a díváme se na ni jako na část celku. My víme, že ojedinělá prohra, jako porážka na řece Brandouinu, o výsledku války nerozhoduje.
Pierre Caron de Beaumarchais hovoří s Benjaminem Franklinem, Lion Feuchtwanger - Lišky na vinici


164 Žena je hloupý magnet, který nás, chlapy, ještě blbější "železné piliny" přitahuje obrovskou silou.
Heinrich Heine in František Ondraczka, Edward Oslizlok: Za co, soudruzi, za co…?!


165 Odpusť jí Bůh, jestli mne klame, já ji neopustím, jestli mne jen miluje, a to se zdá, vždyť bych si i kurvu vzal, kdybych věděl, že mne má ráda; či jest snad zvyklá snášet, a chce jen, abych si ji vzal - Bůh mne posilň.
Karel Hynek Mácha - Deník, 3.listopadu 1835


166 (...) pak jsem ji fikal u kamen, podruhé když odešla, opět jsem pical, a vyšlo to, uvečer leželi jsme na sobě na kanapé, tam jsem ho měl v ní a seděla mi na klíně; pak jsem měl hlavu pod sukněmi, pak jsem ji pical vstoje vyzvednutou a vyšlo to
Karel Hynek Mácha - Deník, 6.října 1835


167 Na osamělém, zeleně porostlém hrobě malého hřbitova leží dívka, bosa, prostovlasá, velmi chudobně oděna; objímajíc mohylu obličej svůj v trávu její skrývá.
Karel Hynek Mácha - Deník, 17. září 1835


168 Ach nechoď dcero na jezero, vodníkovi stojí péro.
Variace na Vodníka Karla Jaromíra Erbena


169 Život je jako koberec. První půlku vidíte líc, druhou rub - to už ale vidíte to, kudy vedou nitky.
Arthur Schopenhauer (údajně)


170 Mám smysl pro harmonii, krásu v lidské i přírodní podobě.
z vyprávění mysofilika (osoby se zálibou v odporných věcech, např. výkalech) in Jan Janula: Otroci sexu


171 amantes - amentes
milenci - šílenci


172 buďte usměvaví, oplývejte dobrou náladou a vyzařujte pozitivní energii a optimismus
http://schanova-networking.com/networking-pro-introverty-aneb-byt-introvertem-neni-nemoc/


173 The world is a book and those who do not travel read only one page.
St. Augustine


174 A boyfriend should make his girlfriend's p*ssy wet, not her eyes. A girlfriend should make her boyfriend's c*ck hard, not his life.
@Forrest


175 Sociální demokraté rádi rozdávají koláče, které sami neupekli a upéci ani nemohli, protože snědli těsto, které ještě nestačilo ani vykynout.
Antonín Švehla


176 Till I scarcely more than muttered “Other friends have flown before —
On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before.”
Then the bird said “Nevermore.”
Edgar Allan Poe - The Raven


177 Leave my loneliness unbroken! — quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!”
Quoth the Raven “Nevermore.”
Edgar Allan Poe - The Raven


178 ředitel Japonské společnosti pro lesní medicínu uvedl, že lesní koupel „může mít preventivní účinek proti vzniku rakoviny a jejímu rozvoji“
japonští vědci také došli k závěru, že cítit slunce, nasávat vůni stromů a slyšet zvuk vody může mít uklidňující efekt na lidské tělo
Epoch Times - http://www.epochtimes.cz/2014012021847/Vyzkum-Prochazky-v-prirode-zlepsuji-zdravi-a-snizuji-stres.html


179 Fridrich I. Pokousaný, míšeňský markrabě (1291–1324)
spojenec Jindřicha Korutanského, českého krále (1306 a 1307 - 1310), kerému přispěchal na pomoc poté, co česká šlechta prosazovala na český trůn Jana Lucemburského
Přízvisko Pokousaný získal tak, že jej při polibku na rozloučenou navždy poznamenala kousnutím do tváře jeho matka Markéta, když dne 24. června 1270 opouštěla Wartburg, aby odešla do Frankfurtu poté, co měl její manžel Albrecht vášnivý milostný románek s Kunhutou z Eisenbergu, Markétinou dvorní dámou.


180 Markéta Pyskatá (1318–1369)
dcera Jindřicha Korutanského, českého krále, jinak zvaná Markéta Tyrolská
Přezdívku Pyskatá získala tak, že zapudila svého muže Jana Jindřicha (syna Jana Lucemburského a mladšího bratra Karla IV.) pro údajnou impotenci a provdala se za markraběte Ludvíka V. Bavorského, aniž by se se svým předchozím manželem rozvedla. Církevní propaganda jí po tomto incidentu přiřkla přezdívku Pyskatá (Maultasch). Navzdory této přezdívce to však prý byla pohledná žena.


181 Few of the reasons a lot of attorneys are unhappy: Really would like to do something different. Dislike the people they are working with. Hate being accountable for so many small details. Hate having to work constantly and compete with their peers. Miserable being behind a desk all day. Exhausted from the constant conflict (conflict with peers, conflict with clients, and conflict with opposing counsel). Facing constant criticism (a typo here, a missed argument there, a disputed bill). Trained to be cynical and find out all of the things that can go wrong. Need to constantly be busy billing hours. Have to document every minute of the day. Doing administrative matters and resolving conflicts for others who are "doing more important things". Hate the stress from court deadlines, clients and managing partners. Forced to work very long hours. The situation does not improve the longer you practice.
http://www.lawcrossing.com/article/900042544/25-Reasons-Why-Most-Attorneys-Go-Crazy-And-What-to-Do-About-It/ (broadly)


182 Léta nás ponižovali, nás ubožácké Němce, a my jsme jim ukázali, ano, všem jsme ukázali, jací jsme velcí. Vy mladí dnes nevíte, co to je být pyšný na to, že jste Němci. Zažehne to ve vás plamen. Když tloukly bubny a hrála hudba, když vlály vlajky a celý národ stál za jediným mužem, byli bychom dokázali pochodovat až na konec zeměkoule. To je velikost, kterou vaše generace nikdy nepoznala a nepozná.
Roschmann promlouvající v závěru k Millerovi in Frederick Forsyth: Spis Odessa


183 Až jednou, ach jednou, den odplaty vzejde:
kdy ohnivý chamsin přes Ostravu přejde,
až sazemi černí a plameny žlutí
se zvedneme z dolů, se zvedneme z hutí,
se zdvihneme v dlouhém a jediném muru,
my z Pětvalda, z Hrušova zdvihnem se vzůru,
- (Bůh s námi půjde jak s korouhví Burů)
až Ostrava zahoří pochodní rudou
a polehnou, polehnou těšínskou půdou
rož v své krvi oni a v jejich krvi my!
Petr Bezruč: Slezské písně, báseň Oni a my


184 Dej, můj milý, dej, Bože,
šumné děvče do lože,
dej švarného, dej syna,
bujného jak bystřina
Petr Bezruč: Slezské písně, báseň Mohelnice


185 V Vy říkáte, že ta kotva
W Ta kotva
V Na tomhle laně
W Na tomhle laně
V Přivázaná
W Není.
V Není?
W Není.
V Není?
W Není.
V Nemehlo.
V Blbé.
V Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat!
Voskovec + Werich, scénka "Lano-li nenapne-li se"


186 Máš to za pár a nevíš, že vědomí, húú, není mimo tebe, ale v tobě. Jak, ve mně, namítám. Copak není v druhých? Nenííí, frfňají galské čuhajdy. To je jen, vúú-húú, chvění, které si do nich promítáš. Místo sebe věříš druhým, čuramedáne. Přízrakům, přeludům. Chyba! Erreur fatale!
Emil Hakl - Skutečná událost


187 Ve vagónu se opřu o dveře. Proti mně další cvok. Zavadím o něj pohledem. Bác, cukne hlavou, jako by natáhl kulomet. Neurotik jako prase. Ksicht vycpané hyeny, hnusný škleb. Aha - to jsem já. Můj odraz ve skle.
Emil Hakl - Skutečná událost


188 Jsou dva druhy lidí. Autoři života a figury života. Ti jedni hrají v životě text, který vytvořili sami, druzí hrají poslušně cizí text.
Já, truchlivý Bůh (film, Československo, 1969)


189 Já jsem si to Adolfe všechno promyslela, já jsem myslela celou tu dobu na Tebe co jsme se neviděli. A já Ti chci dneska udělat radost. (...) Adolfe, ty jsi měl pravdu. Když člověk miluje, tak miluje pořádně, dá všechno stranou a jenom ty svoje city!
Já, truchlivý Bůh (film, Československo, 1969)


190 se nejméně ve třech případech úmyslně obnažoval před nezletilým M. R. , v jednom případě si před ním zaváděl do penisu tyčinku z umělé hmoty od lízátka, v dalším případě si před nezletilým dával do konečníku hmoždinku, v dalším případě před nezletilým vytáhl z trenýrek penis a pokládal na něj ruku z figurky S.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 698/2008


191 Obviněný spáchal uvedený trestný čin tím, že dne 5. 10. 2004 v době od 7:45 hodin do 7:55 hodin v T., v prostoru třešňového sadu pod hotelem P. oslovil poškozenou O. G., slovy: „Paní, chcete dva tisíce, nebojte se, to není za sex“ a když na to poškozená nereagovala, zastoupil jí cestu, chytil zepředu za ramena a odtáhl do blízkého křovinatého prostoru vedle cesty, kde ji povalil na zem a zalehl. Na otázku poškozené, zda chce sex, odpověděl ano, na to mu poškozená sdělila, že to udělá sama a když obviněný sevření povolil a částečně se nadzvedl, poškozená začala křičet o pomoc, na což obviněný reagoval tím, že poškozenou udeřil otevřenou dlaní do obličeje a poté z místa činu utekl
Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1354/2005


192 ve výše uvedeném období ve svém bytě chodil nahý před M. R. a J. R., , opakovaně před nimi onanoval, v jednom případě v přesně nezjištěný termín v noci přivedl do bytu prostitutku, rozsvítil světlo a vzbudil je se slovy „kundy vstávejte, teď uvidíte, co jste ještě neviděly“, a přikázal jim, aby se dívaly, poté svlékl sebe i prostitutku, se kterou pak v různých polohách souložil a prováděl s ní orální a anální sex, poté ji nahou z bytu vyhodil a když se vrátil, řekl jim „stejně je to jedno, že tady vy kundy řvete, jdu ven, za hodinu se vrátím a všechny tři vás omrdám“, pak z bytu odešel, načež poškozené společně s T. Š. z bytu utekly
Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 636/2008


193 Výpověď svědkyně považuje soud za účelovou, jejímž cílem bylo prakticky znemožnit nalezení osoby, která na počítači soubory ke stažení nabídla. Soud vylučuje, že soubory mohla na výměnné síti nabídnout družka obviněného L. Š. Přestože tato zřejmě na počítači obviněného občas pracovala, vzhledem k jejímu vzdělání a zájmům šlo nejpravděpodobněji o prohlížení snadno přístupného obsahu jako např. webových stránek. Sdílení souborů vyžaduje hlubší zkušenosti s prací na počítači, které L. Š. nemá. Má je naopak obviněný, který je dokonce zaměstnán ve výrobě počítačových komponent. Ze stejných důvodů je soud přesvědčen i o tom, že programové vybavení nalezené na pevných discích počítače obviněného a na jeho CD a DVD discích užíval obviněný a zhotovil jeho rozmnoženiny. O tom, že data na těchto médiích spravoval obviněný a nikoliv jeho družka do značné míry svědčí i skutečnost, že se na nich nachází i pornografie – srov. audiovizuální dílo pojmenované „porno – Jenna.Jameson – Baby doll“.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 31/2010


194 Kdo je hrdina? Někdo, kdo zemřel zbytečně, zatímco ostatní zbytečně žijí.
...a pátý jezdec je Strach (film, Československo, 1964)


195 „Chceš-li být svobodný, stačí jen vzdát se toho, na čem lpíš“, řekl Poutníkovi buddhistický mnich cestou do Doi Sam Muanu (americkému táboru pro mučení podezřelých) na thajsko-barmské hranici.
Terry Hayes - Já, poutník (I am Pilgrim)


196 Život se patrně nesmí pustit z rukou, nebo uteče a pak jen abys trapně a bezkrevně vzpomínal na jeho sílu a světlo.
Olga Scheinpflugová: Český román


197 Ale snad můj první opravdový smutek byl, když umřela babička, taková veselá a čilá, to jsem si po prvé jasně uvědomil, co je to smrt.
Karel Čapek in Olga Scheinpflugová: Český román


198 Cosi jí říká sladkým, uslzeným hlasem, že jsou na světě ještě jiné velké věci, patřící k lásce stejně jako štěstí: obětování, pokora a utrpení.
Olga Scheinpflugová: Český román


199 Zařídíme si skromné čaje pro několik přátel, lidi jsou nejpotřebnější materiál k vlastnímu vývoji.
Karel Čapek in Olga Scheinpflugová: Český román


200 Naučila se zacházet s časem jako lakomec s penězi, každou kapku je nutno využitkovat, proměnit v hodnotu, uložit pro budoucnost.
o Olze in Olga Scheinpflugová: Český román


201 od pólu k Zambezi
úředník vítězí
Václav Neckář - Úředník vítězí


202 Rozkoše mých dnů jsou velmi prosté a snad nikdo by je nechtěl se mnou sdílet.
Karel Čapek in Olga Scheinpflugová - Český román


203 Co je nutné, je dobré.
Karel Čapek in Olga Scheinpflugová - Český román (ve dnech mobilizace 1938)


204 Karel Čapek byl už několik let kandidátem Nobelovy ceny, ale jeho poslední kniha "Válka s Mloky" byla příliš útočná a příliš se v ní dotýkal vůdce jistého politického směru. Dostal vzkaz, aby dodal román tak o třech stech stranách, který nebude nic a nikoho napadat. "Děkuji za dobrou vůli," řekl muži, který prostředkoval spojení, "ale já už si svou disertační práci dávno odbyl".
Olga Scheinpflugová - Český román


205 "Proč je pro tebe chudákem, řekni mi, Kačenko!"
"Protože nenávidí," odopvěděl klidně. "Protože vydal svůj talent a duši tak nízkému, hloupému a ubohému citu." Pak se usmál trochu hořce a přísně: "Chápat a promíjet je síla, kterou lidé mají za slabost, viď."
Olga Scheinpflugová a Karel Čapek in Olga Scheinpflugová - Český román (o člověku, který nenávidí Čapka)